FrontPage Express
är en enklare gratisversion av det större programmet FrontPage för att göra hemsidor utan att
behöva krångla med HTML-koder.
Det passar bra för nybörjare.

Spara den nedladdade filen  fpx.exe. på skrivbordet.

Klicka på filen.
I rutan som dyker upp klickar du på Browse och väljer Skrivbordet som plats för programmet.
Klicka sedan på Unzip. Då läggs en mapp med titeln Front Page Express på Skrivbordet.
Klicka på Close.

Flytta mappen till önskad plats i datorn.

Öppna mappen.
I den finns tre andra mappar. En heter BIN.

Öppna mappen BIN.

Där finns startfilen FPXPRESS.exe med ikon en röd fjäder.
Det är den man klickar på för att starta programmet.

Gör gärna en genväg till den röda fjädern och lägg i snabbstartfältet, så kan du starta därifrån:
Högerklick - skicka till - skrivbord som genväg.
 

Några råd för
FrontPage Express:

Börja så här

Varje gång du startar FrontPage Express skapas ett nytt tomt dokument.
Välj Arkiv,
Ny
Välj Normal sida.
De övriga alternativen är olika guider och mallar.

Ändra bakgrundsfärg

 • Format, Bakgrund .

 • Välj den färg du vill ha.
  Om du inte är nöjd med färgerna på listan kan du blanda egna färger om du väljer Anpassad.

Bakgrundsbild

 • Välj Format, Bakgrund

 • Bocka för rutan Bakgrundsbild och klicka på Bläddra.

 • Välj den bakgrundsbild på din hårddisk, infoga bilden.

Ställa in länkfärger

Standardinställningen för länkar är att de ska vara blå och understrukna. Du ändrar inställningar
för länkarna på samma ställe som för bakgrunden. (Se bild ovan).

 • Välj Format, Bakgrund.

 • Hyperlänk - är länkarnas ursprungliga färg i det här fallet blå.

 • Besök hyperlänk - är den länk som du har besökt. Standardinställningen är lila.

 • Aktiv hyperlänk - är en länk som musknappen hålls nedtryckt på. Standardinställningen är röd.

Textformatering

Mellanslag skrivs som vanligt med mellanslagstangenten,
men vill du ha två eller fler mellanslag måste du trycka på Ctrl + Skift + Mellanslag.

När du vill byta rad finns det två varianter. När du trycker på Enter skapas i FrontPage Express
även en tomrad. Vill du ha ett vanligt radbyte måste du trycka på Skift + Enter.

Teckensnitt

Använd bara vanliga teckensnitt som Arial, Verdana eller Times New Roman.

 • Välj Format, Teckensnitt 

 • I rutan Effekter kan du göra texten understruken, genomstruken och i skrivmaskinsstil.
  eller ändra färgen på texten.

 • Vill du göra ännu fler inställningar går du under fliken Specialformat.
  Där kan du bl.a. göra texten upphöjd eller nedsänkt .

Länkar

Om du vill skapa en länk mellan dina egna webbsidor kan du göra på dessa sätt.

 • Markera texten som ska bli en länk.

 • Välj Infoga, Hyperlänk.

  I rutan "Skapa en hyperlänk" väljer du antingen en   Ny sida
  (om du vill göra en ny sida) eller Öppna sidor om du har en
  sida som du vill länka till.

Länkar till andras sidor

 • Skriv namnet på den webbsida du vill göra en länk till i ditt dokument.

 • Markera namnet.

 • Välj Infoga, Hyperlänk.

 • Klicka på fliken World Wide Webb och välj http: i listan 
  Typ av hyperlänkar:

 • Skriv webbadressen till den sida du vill att länken ska gå till i fältet Adress (URL) och klicka
  OK.
  Vill du att sidan du länkar till ska öppnas i ny sida så skriver du  
  target="_blanK i rutan ...se bild

Länkar av bilder gör du på precis samma sätt som ovan fast du markerar en bild istället för text.

Skapa en länk för att skicka e-post

 • Markera namnet som e-posten ska gå till.

 • Välj Infoga, hyperlänk.

 • Välj mailto: som Typ av hyperlänk och skriv e-postadressen efter mailto: i rutan adress.

Infoga bilder

Bilder är något som de flesta vill ha med på sin webbsida.

Många bilder på en sida gör att den kan bil långsam. Hur lång tid det tar att ladda din sida
kan du se nere i högra hörnet i FrontPage Express.

Infoga en bild

 • Placera markören där du vill infoga din bild.

 • Välj Infoga, Bild

 • Klicka på Bläddra, leta rätt på den bild du vill ha från hårddisken och klicka sedan på Öppna.

Infoga en bild i annat filformat

Om du har en bild med ett annat filformat än GIF eller JPEG (exempelvis BMP)
kan FrontPage Express konvertera bilden till GIF eller JPEG. 
 

 • Välj Infoga, Bild.

 • Klicka på Bläddra och ändra Filformat till exempelvis BMP

 • Leta fram din bild och klicka sedan på Öppna.

Eller genom att välja 

 • Redigera, Klistra in.

Tabeller

Tabeller är bra att använda då du vill göra lite snyggare webbsidor.

Infoga en tabell

 • Sätt markören där du vill infoga en tabell.

 • Infoga genom att klicka på knappen med ikonen för tabeller och välj hur många rader och kolumner du vill ha i din tabell.

Infoga rader och kolumner

 • Placera markören där du vill ha den.

 • Välj Tabell, Infoga rader eller kolumner.

 • Välj Kolumner eller Rader i rutan Infoga rader eller kolumner.

 • Kolumner:  Skriv in antalet kolumner som du vill vill infoga.

 • Välj om de ska placeras till höger eller vänster om markören.

 • Rader: Skriv in antalet rader som du vill infoga.

 • Välj om de ska placeras nedanför eller ovanför markören.

Förhandsgranskning

Vill du se hur sidan blir?

 • Starta din webbläsare (Internet Explorer)

 • Välj Arkiv, Öppna och leta rätt på din webbsida som du har gjort.

 

 

  hits