Pellisprickens adventskalender!
Nu delar jag med mig av skriptet
jag fann det på en tysk sait för skript!

Ett annat sätt för lucköppning - ej skript 

kopiera koden och klistra in på din sida.
fungerar det inte så lägg in den först i  anteckningar

 


<<script type="text/javascript">
<!--
// Adventskalender
// Das Script stammt von W. Zenk
// eMail: webmaster@homepage-total.de
// Homepage: www.homepage-total.de
// Das Script darf frei genutzt werden,
// solange dieser Vermerk nicht entfernt wird!

function fenster(a,seite){
var x = 450; // Fensterbreite
var y = 300; // Fensterhöhe
var s = 1; // 1 = Scrollbar ein | 0 = Scrollbar aus
var f = 1; // 1 = Fenstergrösse änderbar
var c = 1; // 1 = Fenster in die Mitte des Bildschirms
var Datum = new Date();
var AdventsMonat = 12; // Monat zum testen ändern!
var Tag = Datum.getDate();
var Monat = Datum.getMonth()+1;

if(AdventsMonat == Monat && a == Tag){
rahmen=window.open(seite,"xmas2","scrollbars="+s+",resizable="+f+",width="+x+",height="+y)
if(c){
rahmen.moveTo((screen.availWidth-x)/2, (screen.availHeight-y)/2);
}
}
}
//-->
</script>
<body background="http://jul.ksida.com/bilder/flbak.jpg" topmargin="80" leftmargin="80" rightmargin="80" bottommargin="80" marginwidth="80" marginheight="80">

<div align="center">
<table border="3" cellpadding="2" width="80%" height="80" bordercolorlight="#C0C0C0" bgcolor="#800000" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="center">
<MAP name=FPMap1>
<AREA shape=RECT coords="223, 265, 291, 306" nohref>
<AREA shape=RECT coords="59, 28, 102, 69" nohref>
<AREA shape=RECT coords="30, 344, 69, 380" nohref>
<AREA shape=RECT coords="23, 623, 84, 667" nohref>
<AREA shape=RECT coords="141, 294, 169, 335" nohref>
<AREA shape=RECT coords="444, 338, 477, 387" nohref>
<AREA shape=RECT coords="383, 615, 451, 658" nohref>
<AREA shape=RECT coords="499, 64, 524, 103" href="kalender/07/CRIBBAGE.EXE" target="_blank">
<AREA shape=RECT coords="228, 164, 274, 201" nohref>
<AREA shape=RECT coords="6, 401, 62, 441" nohref>
<AREA shape=RECT coords="225, 498, 298, 538" nohref>
<AREA shape=RECT coords="141, 540, 202, 578" nohref>
<AREA shape=RECT coords="195, 607, 247, 649" nohref>
<AREA shape=RECT coords="20, 100, 84, 142" nohref>
<AREA shape=RECT coords="53, 288, 111, 327" nohref>
<AREA shape=RECT coords="405, 86, 469, 129" nohref>
<AREA shape=RECT coords="401, 266, 450, 305" nohref>
<AREA shape=RECT coords="1, 250, 46, 301" nohref>
<AREA shape=RECT coords="385, 530, 424, 575" nohref>
<AREA shape=RECT coords="35, 472, 90, 515" nohref>
<AREA shape=RECT coords="444, 397, 497, 440" nohref>
<AREA shape=RECT coords="92, 436, 155, 474" nohref>
<AREA shape=RECT coords="213, 6, 282, 47" nohref>
<AREA shape=RECT coords="417, 168, 487, 205" href="kalender/07/21december.htm" target="_blank">
</MAP>
<br>
<IMG src="http://jul.ksida.com/kalender/07/mage.jpg" useMap=#FPMap1 border=0 width="500" height="688"><br>
&nbsp;<!-- Start FastWebCounter.com --></td>
</tr>
</table>
</div>

 

1.

Vitt markerat i koden,
där får du ändra så det passar din hemsida, 
ev kanske du ändrar även tabell....
 

Gör en stor bild, skriv siffrorna på din bild. 1 - 24
Lägg in den här genom att klicka bilden, välja på BildegenskaperBläddra och leta på din bild.
Sedan är det bara att klicka på din bild, placera rutorna på rätt plats,
högerklicka i rutan, välja Hyperlänk och välja sidan för dina luckor...


Berätta för mig så jag får öppna din adventskalenader

 

Ett annat sätt för lucköppning


Du har även nu en stor bild som du lägger in på din sida
På den bilden ska du göra ett fält som sedan ska bli öppningsbart.
Börja med att i menyn längst upp klicka på
Visa  --
Verktyg  --
Och kolla här att Rita är markerat. Markera om det inte är så


  klickbar bild

Nu går du ner längst ner i ditt program. Där står det Figurer, klicka där.
Här är det bara att välja vilken form din lucka ska ha.


Jag väljer Standardfigur och  markerar och drar ut den med min muspekare.
Nu har jag en vit ruta, den ska bli osynlig snartJag högerklickar på min lilla figur och får fram markering runt den och
en meny. Välj HyperlänkNu letar du på bilden som ska öppnas.  Kanske du vill ha
Målram och Öppnas i nytt fönster?

klickbar bild

och sedan väljer jag Formatera figur, kanske du får högerklicka igen för att
markera din figurKlicka på båda ställena jag visar här, välj  
Ingen fyllning. (du kan ju välja en svag linje runt om du vill)

klickbar bild

Spara
Nu syns inte rutan längre men du har en lucka som kan öppnas

Berätta för mig så jag får öppna din adventskalenader