Description och Keywords
är till för att besökare och sökmaskiner ska hitta till din hemsida.
 Fungerar förenklat beskrivet som armar som fångar in din sida när någon söker (googlar) på ett ord, en
sak tex, jag har pelargoner på min sida och söker någon på ordet pelargoner så fångas min sida in av
dessa "armar" bland alla andras hemsidor med pelargoner. Genom att ange en massa små ord så blir träffen allt säkrare på just min hemmis.....

Så här ser mina ut som ett tips på hur du kan skriva  HÄR


Det bästa tycker jag är att ha detta på alla sidor.
För att få mitt diplom MÅSTE du ha dessa på din indexsida.
Högerklicka på din skrivyta, välj Sidegenskaper.

Här väljer du fliken EGET och får då upp en ny ruta där det står till vänster Lägga Till- där
klickar du nu och då kommer en liten ruta upp över den andra. Se bild här under

I denna ruta skriver du överst där det står Namn, description
och där det står Värde där skriver du lite om vad din hemsida ska handla om.
En presentation helt enkelt. OK

Klicka åter igen på Lägga Till och denna gång skriver du där det står Namn, keywords
där det står Värde skriver du en massa små ord som beskriver innehållet din hemsida
kommer att bestå av.
Du kan i fram tiden, när som helst skriva mera ord, ändra osv men då måste du göra det på alla
sidorna. Därför är det bra att göra detta nu innan du börjar fylla din hemsida med innehåll.

Nu går du tillbaka till första sidan, nu ska du hämta koden din hemsida är uppbyggd av.

index

  hits