KODER

LÄS DETTA FÖRST

Jag rekommenderar dig att kopiera min kod och klistra in den i ANTECKNINGAR först.
Där ändrar du texten så den passar dig i området jag markerat - sedan klistrar du in från
anteckningar. Varför anteckningar?
Jo, att kopiera direkt kan bli fel i koden. Men genom att klistra in i
Anteckningar håller du koden felfri... Här hittar du Anteckningar
Start - Tillbehör - Anteckningar se bild


Räknare med flagga
Denna verkar bra, behöver inte registrera nåt här, den fungerar ändå
Finns på min startsida
http://flagcounter.com/  
 


Datum och Tid

Kopiera denna kod, klistra in i Anteckningar.
Markera med din markör var du vill ha denna text rullande, gå ner längst ner på sidan och öppna
HTML. Leta på din blinkande markör och klistra in koden där.

</BODY>:<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--This is one of many scripts which are available at: *---
//--http://www.JavaScript.nu/javascript *---
//--This script is FREE, but you MUST let these lines *---
//--remain if you use this script. *---
datum=new Date();
dag=datum.getDate();
manad=datum.getMonth();
manad++
ar=datum.getYear();
ar=""+ar
ar=ar.substring(ar.length-2,ar.length);

document.write("Dagens datum är <B>"+dag+"/"+manad+"-"+ar+"</B>.")
//-->
</SCRIPT><BODY>

Blir så här....

 :

Rullande text
du ser hur det blir längst ner på min sida. Kopiera denna kod, klistra in i Anteckningar,
 ändra texten där jag markerat rött

Men denna kod lägger du längst upp på din sida, se bild

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--This is one of many scripts which are available at: *---
//--http://www.JavaScript.nu/javascript *---
//--This script is FREE, but you MUST let these lines *---
//--remain if you use this script. *---
a=0

//***---Skriv texten som ska synas rulla här. Om du vill att det ska ta tid för att texten ska rulla fram igen får du göra en massa mellanslag i slutet av texten.
txt="Hej! Du har kommit till KEW Hemsidebygg "
//***---Gör så många mellanrum som det ska vara räknat från statusradens vänstra del till där scriptet ska börja rulla (många föredrar att inte ha några mellanslag alls).
mellanrum=" "
//***---Hur många tecken ska visas samtidigt. Om du väljer få tecken så används bara en liten del av statusraden.
syns=50
//***---Ange hur snabbt scripetet ska gå. Ha ett lågt värde om du vill att det ska rulla fort.
hastighet=100

function skrivut()
{
visa_detta=txt.substring(a-syns,a)
a++
self.status=mellanrum+visa_detta
if (eval(a-syns)>=txt.length)
{
a=0
}
setTimeout("skrivut()",hastighet)
}
skrivut()
//-->
</SCRIPT>

Koder från  http://www.javascript.nu/javascript/

Text som flyter på sidan.

Kopiera denna kod, klistra in i Anteckningar.
Markera med din markör var du vill ha denna text rullande, gå ner längst ner på sidan och öppna
HTML. Leta på din blinkande markör och klistra in koden där.
  <MARQUEE
 style="FONT-SIZE: 24pt; FILTER: shadow(direction=45,color=#ffffaa,enabled=1); WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: broadway bt">VÄLKOMMEN TILL KEW HEMSIDEBYGG</MARQUEE></BLOCKQUOTE>

  VÄLKOMMEN TILL KEW HEMSIDEBYGG

 En Klocka
Kopiera denna kod, klistra in i Anteckningar.    Markera där du vill ha klockan, kopiera koden
här under och gå in längst ner på fliken HTML. Klistra in koden där din markör blinkar.

<script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj = new Object;obj.clockfile = "0001-blue.swf";obj.TimeZone = "CET";obj.width = 150;obj.height = 150;obj.Place = "";obj.wmode = "transparent";showClock(obj);</script>

Det  finns några flera här...

http://www.clocklink.com/ENG/gallery_analog.htm

  Här hittade jag klockan som finns på min hemsida
 Det finns många läckra klockor där.....   http://toolshell.com/clocks/

En spansk sida men massor koder
Klicka dig runt och njut, här finns det mesta och själva koderna är på Engelska så man 
förstår ju dom i allafall. Klicka på någon så kommer exempel upp

http://construyetuweb.netfirms.com/
 

När uppdaterade du sist

En kod som talar om när du uppdaterade din sida senast
du kan ändra färg där jag markerat med rött  hur det ser ut så här,
sätts in där du vill ha den...

Webbplatsen uppdaterades 08-06-24

Copyright © 2005 Kerstin  

 

&nbsp;&nbsp;
Webbplatsen uppdaterades
<!--webbot bot="Timestamp" s-type="EDITED" s-format="%y-%m-%d" --></i></div> </font>
</b></p><p align="center">
<h5 align="center"><i><font color="#FFFFFF">Copyright © </font></i>
<font color="#FFFFFF"><i>2005 Kerstin

Flytande föremål över sidan
Mina finns här   http://bygg.ksida.com/div_%20tips.htm

Du lägger din lilla gifbild som ska flyta över sidan i din mapp för bilder eller var du nu
vill ha bilden, ändrar där jag markerat med rött till - din mapps namn/bildens namn och .gif
Klistrar in koden direkt före </body> längst ner - se bild
Vill du ha en av mig?   Varsegod       

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!-- Original: Altan (snow@altan.hr) -->
<!-- Web Site: http://www.altan.hr/snow -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
var no = 25; // antal snöflingor
var speed = 10; // snöar fortare vid ett lägre värde
var snowflake = "bilder/snow2.gif";

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 1024, doc_height = 800;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
}
}
}
function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}
function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End -->
</script>
 

 

Icon som syns uppe i urlfältet.
Se min bild

En icon är inte alls svårt att göra.
Du skall göra en liten bild på 32x32 eller 16x16 den skall du göra i formatet ico.

 Eller  så kan du använda dig av denna sidan http://www.html-kit.com/favicon/ 

När du har gjort din icon, spara den i den mappen du vill ha den.
 

Sätt denna kod på din hemsida, där du vill att Iconen ska synas

<link rel="shortcut icon" href="http://www.din hemsida.com/mappen/favicon.ico"/>

Där jag lagt in röd text, där ändrar du så det passar din hemsida

Koden sätter du in allra längst upp på index. Rad 1.

Lycka till!

Jeanette på Björnidet


 

index

  hits