Skript

Lite roliga saker!

LÄS DETTA FÖRST

Jag rekommenderar dig att kopiera min kod och klistra in den i ANTECKNINGAR först.
Där ändrar du texten så den passar dig i området jag markerat - sedan klistrar du in från
anteckningar. Varför anteckningar?
Jo, att kopiera direkt kan bli fel i koden. Men genom att klistra in i
Anteckningar håller du koden felfri... Här hittar du Anteckningar
Start - Tillbehör - Anteckningar se bild


 

Kalender

Markera där du vill ha kalendern, kopiera min kod och klistra i HTML där din markör blinkar.
Vill du ha annat motiv så ändra där siffrorna står.
Finns andra Kalendermotiv här  http://www.kissdesign.net/calendriers.htm

<script language="JavaScript"
src="http://www.kissdesign.net/calendriers/036/code.js"></script>

 

 

 

En söt klocka
Markera där du vill ha den kopiera min kod och klistra i HTML där din markör blinkar.
Vill du ha annat motiv så ändra där siffrorna står.  Andra motiv finns här  http://www.kissdesign.net/horloge/menu_calendriers.htm

<script language="JavaScript"
src="http://www.kissdesign.net/horloge/158/calendrier.js"></script>

 

 

En kul grej
Låt vännerna se vart dina resor gått..

Eller göra egna kartor. Dessa länder har jag varit i...

 

Gör din egen karta här

TID, DATUM, NAMNSDAG

Ett skript som visar både tid Datum och vem som har Namnsdag kan kanske vara kul?
Markera där du vill ha den kopiera min kod och klistra i HTML där din markör blinkar.
Hur det ser ut ser du under här.

 

&nbsp;<!-- <!-- VISA NAMNSDAG, START -->
<script type="text/javascript">
<!--
var objConfig = new Object;objConfig.strFontWeight="400";
// -->
</script><script type="text/javascript" src="http://www.utvecklarna.se/op/namnsdag/js"></script><noscript>