Läs denna text först
 sedan kan du börja kopiera efter min beskrivning som finns längre ner på denna sida..

Vad får man göra?

 

Vad gäller egentligen när man laddar ner musik från nätet? Bryter man mot lagen? Kan man bli straffad?
Och är det okej att kopiera cd-skivor? Här får du svaren.

Att många både kopierar musik och ägnar sig åt fildelning på nätet är ett faktum. I vissa lägen är
det tillåtet, andra gånger är det olagligt. Lagen som reglerar vad man får och inte får heter
upphovsrättslagen. Den är ganska svårtolkad. Men om du vill följa lagen gäller det här:

Du får

… lägga ut musik och bilder som du själv har skapat på nätet.

… ladda ner musik och film som är utlagd på nätet med upphovsmannens tillstånd. Dit hör till exempel sån musik som säljs för laglig nedladdning.

Du får

… göra en eller några få kopior av ett verk.
Men förlagan, d v s det som du kopierar, måste vara laglig. Du får till exempel
göra en eller ett par kopior till dig själv eller dina vänner av en cd- skiva som du har
köpt på lagligt vis i en affär.


Däremot får du inte
kopiera ett redan privatkopierat exemplar.

… knäcka en kopieringsspärr på en dvd eller cd om du annars inte kan se eller lyssna
på det som finns på skivan.

… spela in filmer som går på teve.

Du får inte

… dela med dig av din musik eller filsamling på nätet.
Det får du bara göra om det är du själv som har gjort det som du har lagt ut eller
om den som har skapat det tycker att det går bra.

… ladda ner musik, film mm som är utlagd på nätet utan tillstånd från upphovsmannen.
Man får inte ens ladda ner en liten del av en film.

… knäcka eller gå runt en kryptering, lösenordsspärr eller något annat som används
för att skydda till exempel musik eller film som säljs över nätet från kopiering.

… knäcka en kopieringsspärr på en cd eller dvd för att kopiera skivan.

Du får inte

… utan att ha fått tillstånd från den som har filmrättigheterna lägga ut en film som du
spelat in från teve på nätet sen eller ladda ner filmer som en privatperson har lagt ut
på nätet efter att de har visats på teve.

… tillverka, sälja eller hyra ut utrustning som ska användas för att knäcka eller gå runt krypteringar, lösenordsspärrar, kopieringsspärrar m m.

… kopiera datorprogram. Det får du bara göra om programmet har lagts ut på
nätet med rättighetshavarens samtycke.

 

Upphovsrättslagen
Den 1 juli 2005 förändrades upphovsrättslagen. Det är den lag som reglerar vilka
rättigheter den har som har skapat ett "litterärt eller konstnärligt verk".
Grundtanken är att den som har gjort till exempel en film, en bok, musik eller ett
konstverk har rätt att själv bestämma över hur det används.

 

Anledningen till att upphovsrättslagen förändrades i somras var bland annat att
den tekniska utvecklingen har gått så fort under de senaste åren.
Utvecklingen av nätet har gjort att musik, film, böcker och annat kan spridas mycket
snabbare och kopieras lättare än tidigare.
Ny kopieringsteknik har också uppstått. Även att privatkopiering anses vara ett
stort problem i vissa länder har drivit på lagförändringen, d v s att något kopieras
för att säljas och att någon annan än upphovsmannen tjänar pengar på produktionen.
Dessutom vill man inom EU att upphovsrättslagarna inte ska skilja sig så mycket
åt länderna emellan.

 

Det här gäller
Enligt lagen är det upphovsmannen, d v s den som har skapat ett verk, som har
rättigheterna till det.
Därför får man inte göra kopior utan att fråga upphovspersonen.
Den som står bakom en bok, en cd eller en film ska inte behöva riskera att den
förändras eller presenteras i ett sammanhang som upphovsmannen kan tycka är kränkande. Skaparen har också rätt att få sitt namn nämnt i sammanhang där verket dyker upp.

Man får inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten, till exempel genom att
lägga ut det på nätet.
Det får bara ske om upphovsmannen har gett sin tillåtelse.
Därför får man inte heller spela in en konsert som man går på och lägga ut ljudet på
nätet utan att fråga artisten som uppträtt om det är ok först.
Att en upphovsperson har ensamrätt till sin skapelse innebär också att det är han
eller hon som har rätt att ta betalt för användningen.
Därför är piratkopiering olaglig.

 

Regel med undantag
Men lagen är inte helt enkel att förstå sig på.
Det finns undantag från den regel som säger att man inte får kopiera någon
annans verk. Man får nämligen i vissa lägen kopiera för privat bruk.
Men man får bara kopiera lagliga förlagor. Det betyder att man till exempel får göra
ett eller ett par kopior till sig själv eller sina vänner av en cd- skiva som man har
köpt på lagligt vis i en affär.
Men om cd:n eller dvd:n som man har köpt har en kopieringsspärr får man inte ta
bort den ens för kopiering till privat bruk.
Man får inte heller kopiera ett redan privatkopierat exemplar eller ladda ner något
som lagts ut på nätet utan att upphovsmannen har gått med på det.

 

Effekterna av fildelning är i allmänhet olagliga.
Men om det som du lägger ut är saker som du själv har gjort har du lagen på din sida.
Det är andra personers musik eller filmer som du inte får dela med dig av utan att ha
frågat först.
Andra personers verk som finns på nätet får man inte ens kopiera för privat bruk
om inte upphovsmannen eller rättighetshavarna har gett sitt tillstånd först.
Men andras musik kan ändå gå att ladda ner på lagligt vis.
Då får man oftast betala för att hämta hem musiken eller så går den att ladda
ner gratis i marknadsföringssyfte.
I praktiken gäller ofta att om en produkt inte är gratis off-line så är den inte
heller gratis on-line.

 

Att ta sig runt krypteringar och knäcka lösenord som kommit till för att hindra
eller begränsa kopiering av till exempel film eller musik är också olagligt.
Har man köpt en cd eller dvd med kopieringsspärr får man alltså inte ta bort
spärren ens för kopiering till privat bruk.
Man får inte ens sälja produkter som underlättar för sådana åtgärder.
Men också här finns ett undantag. Om det är så att man inte kan titta på dvd:n eller
lyssna på cd:n just för att det finns en kopieringsspärr, då får man bryta den.

 

Straff
Om man bryter mot upphovsrättslagen är böter det vanligaste straffet.
Men man riskerar också att hamna i fängelse. Dessutom kan man bli skyldig att
betala skadestånd. Ett sånt kan bli följden av att domstolen tycker att personen med
upphovsrätten har förlorat pengar på grund av det som skett.
Domstolen kan också bestämma att utrustning som använts till olaglig verksamhet
ska förstöras.

 

Källa: Justitiedepartementet, 2005

Så här kopierar jag mina cd-skivor
för att använda i Stationarys eller på min hemsida!

Här finns finns det gratisprogram till hjälp.
  Kolla här      http://www.tydal.nu/article/konvertera-wma-till-mp3/
http://www.nch.com.au/switch/index.html

Jag lägger aldrig ut något så andra kan hämta! Jag undviker att lägga ut mina låtar i
Artistens namn för då kan det ju komma upp om någon söker på artistens namn.

Har du laddat hem nya Windovs Mediaplayer 11 så går allt mycket smidigt. Välj Rippa,
klicka för alternativ- välj format.

Windovs Mediaplayer 10

1. Du måste ställa in din Windows Mediaplayer så du får MP3 format på det du spelar in.
Den är inställd oftast på Windows Media. Gå i Menyn se bild och nummer 1
Nu väljer du Verktyg och sedan Alternativ. Nu är du inne i mappen välj nu Kopiera Musik
(se bild märkt med en 2:a)
Där jag skrivit 3 klickar du på pilen och väljer MP3    och därefter OK.

Nu ska jag Kopiera min CD. Se bild.
Jag klickar på 1.  Arkiv    -  2. CD skivor och Enhet    -  
3. Kopiera från Ljud CD     - 4. och här ser jag nu titeln på min CD 

Nu trycker jag på 1. Kopiera   - kryssar i de låtar jag vill kopiera och under tiden mina
låtar kopieras klickar jag på 2  Sök information om album. Nu får jag den sparad med låttitlar
och det blir lätt att hitta min musik.

Nu kan du andvända låtarna i MP3 spelare!

Music Converter
Ladda hem här

 Get it from CNET Download.com!


Först installerar du ...

Jag har sedan en genväg på skrivbordet till programmet..
tryck på den så kommer en ruta upp, bläddra till den låt du vill konvertera, markera och  och sedan öppna

sedan kommer denna lilla sak, tryck på översta wav

Då dyker denna ruta upp.
Jag har inställningar som de två översta pilarna visar.
Säkert står den inte så första gången - gå på change format och sätt om det står hos mig
Sedan convert.

Du kan också välja var du vill ha filen ligga på folder ( jag brukar lägga dem på skrivbordet
först och sedan lägga i rätt mapp)

När den converterat klart så får man trycka på


Sedan kan ju namnet vara långt, eftersom den döper exakt som orginalet heter.
Då kan jag genom att högerklicka på musikfilen som jag nu lagt på skrivbordet döpa om den till
ett annan namn.

Säkra MAPPEN för intrång!

Jo, det kan man göra så man inte blir en fil delare omedvetet. För det går att komma in i din
musikmapp om du inte sätter in säkerhet.
Det gör man så här.
Av din Webbplats får du en FTP adress där dina sidor ligger.  För att komma in i mappen
måste du ha användarnamn och lösenord.

Har du laddat hem mitt program Smart FTP så kan du göra detta genom detta program.

Öppna ditt FTP program, längst till vänster där dina mappar på Webbhotellet ligger heter Folders,
klicka på din musikmapp! Denna kommer upp, se bild, se min pil.  Långt ner där det står
Propteries /CHMOD vänsterklickar du nu.

Då kommer denna bild här under upp och nu ställer du in på samma sätt som på min
bild på User, Group och Others. Nu är din musik skyddad.

Spray Webbhotell
Här ser det lite annorlunda ut. Du loggar in på Spray, Ditt Konto. Klicka där
det står FTP & Access och klicka sedan på Direkt- FTP se bild.

Här ser du dina mappar på Webbhotellet, högerklicka på den mapp du har musiken,
denna bild kommer upp och så här ska inställningarna vara för säker mapp. (se bild)

index

  hits