Att göra en ny sida

Du minns hur du gjorde?

.
html

Ta fram koden från Anteckningar som du sparade förut.
Högerklicka nu så ser du Markera allt. Gör det och sedan klistrar du in koden

Detta är vad du nu får upp, en sida med din tabell färdig. Högerklicka nu någonstans och välj
Sidegenskaper, leta upp bakgrunden  - OK
 

Tabellerna, om du gjorde dom, gör du nu lika som du gjorde förut, nästan.
Högerklicka ytterst på yttre Tabellen så markeras allt.

Lägg nu in  din bård, SPARA! Klicka igen lite längre ut, lägg in Bakgrunden osv

Nu ska du spara sidan och döpa den 1. Arkiv och här väljer du Spara som
leta upp mappen du gjort för hemsidan,
 Gå in där (klicka på den)
Filnamn skriver du (denna nya sidas) namn.htm (inget mellanslag) Klicka nu på Ändra Rubrik
och du får fram rutan där jag skrev min hemsida = du döper ju din hemsida här till vad du vill......
Klicka nu på Ändra Rubrik och du får fram rutan där jag skrev ny_sida =
du döper ju din sida här till vad du vill......
Nu klicka på Spara

Nu är den nya sidan färdig för att fyllas med text eller bilder eller vad du nu vill.

Att lägga in bilder

 

Länka mellan ord

Markera ordet du vill länka. Gå till (- se bild ev.) Meny, infoga, Bokmärke. OK.
Gå ny till sidan du länkar till, markera där länken ska hamna, Högerklicka välj Hyperlänk,
och 1 leta på sidan, 2 här visas länken, 3 klicka här och därefter Ok.
Glöm inte 4 = Målram - Nytt fönster om du vill ha det.


 

Musik på sidan

    Först måste du spara hem en midi, här finns många.   http://www.fromtheheartpostcards.com/MidiPreview.html
Högerklicka och välj "spara som mål", lägg nu muskifilen i en mapp tillhörande din hemsida så
du vet var den finns. Nästa steg är att lägga in den på din hemsida.
Högerklicka- välj Sidegenskaper

Här ser du där det står Bakgrundsljud, det innebär ljud på din sida. Mitt emot har du
fliken Bläddra och där letar du fram din MIDI som du sparat på din dator. Se till så
kontinuerligt är ikryssad om du vill att musiken ska spela hela tiden besökaren är på din sida.
OK!
Nu är det klart!

 

Spelare med avstängningsknapp gör du så här.

Min finns straxt ovanför här....
Sätt markören där du vill ha din spelare, klicka nu på Fliken allra längst ner HTML och du är inne
i din hemsidas kod. Se bild om du inte kan, den lilla rutan......

Nu letar du upp din blinkande markör och där kopierar du in denna kod.

<EMBED src="beskrivning/doggyinwindow.mid" width="200" height="50" consolecontrol="small"
volume"100" loop="1" autostart="true">

Du ser där jag strukit under på bilden här ovanför, där skriver du -mappen/namnet på midin.mid och där jag strukit ovanpå
där ändrar du storleken på din spelare om du vill ha en liten. Min är width 70  hight 30

Vill du ha denna spelare på flera sidor?
Du kanske har olika teman på dina sidor, då sätter du inte spelaren på indexsidan utan på temasidan
tex. Nästa temasida så markerar du bara din spelare här, går in i HTML koden och kopierar det som är markerat.

Kopiera CD skiva

Vill du ha min midi doggy in the window,  klicka här och hämta den.

 

 

index

  hits