Att lägga in bilder!

Först markerar du var bilden ska hamna, markören blinkar...
Sedan, om du har bildrutan framme kan du gå den vägen, Gul pil, annars får du
gå Infoga, Bildobjekt, Från Fil

OK,  så är bilden där, Denna är en av knapparna du kan låna på min Grafiksida

Göra den klickbar som en knapp
så den leder till en annan sida, så här

Jag hade ju redan lagt den i rätt mapp, annars får jag spara så här ..lång väg...
Arkiv, Spara som, Sidans namn, Spara. Då kommer frågan upp, denna sida finns
redan, vill jag ersätta den? Ja. Nu kommer denna upp.

Har jag nu inte lagt min bild i rätt mapp från början så måste jag göra det här. Knappen Byt Mapp,
Välj där bilden ska vara OK. Vet jag att bilden ligger rätt så tar jag OK på en gång.

Klickbar Bild?

 Så här gör vi då. Högerklicka på bilden, välj Egenskaper för Hyperlänk
(du kan även gå genom Infoga - Hyperlänk)

Välj nu Målram- Nytt fönster - OK

Vill du ha miniatyrbild som här? Högerklicka på bilden. Längst ned här står det
Skapa Miniatyrer Automatiskt. Nu måste du SPARA, Nu kan det bli tok, se till att miniatyren
hamnar i rätt mapp!

Ja, nu är det bara att jobba på med din sida.

Är det något mera du vill att jag ska lägga ut här? Maila mig så gör jag det!

OBS om du vill får du kopiera min brevlåda och Gästbok

 

Länka Bild

Så här lägger jag in länken till gästboken, eller om jag vill länka andra bilder, som Banners eller Gåvor.
Högerklicka, Hyperlänk, du ser på bilden var jag skriver
 Jag vill ju att gästboken ska öppnas i Nytt fönster så jag väljer även här
Målram - Nytt Fönster - OK

 

 

Göra den klickbar så den leder till en annan sida,
som en knapp....

Högerklicka på din bild som ska länkas, Välj Hyperlänk.
Eller gå genom  Menyn längst upp, Infoga välj sedan Hyperlänk.

Klicka nu på 1, och du får upp en ruta där du söker i mapparna på din dator.
Här letar du upp den mapp du har sidan du ska länka till. Låt säga att jag ska länka min indexsida
till nästa sida, alltså bilden ska bli en knapp in till nästa sida. Så här ser det då ut nu, jag klickar
på index  och därefter OK. (finns inte sidan alls så kolla längst ner där ska du välja alla filer helst)

Nu kommer den sida upp igen som du fick först när du valde hyperlänk, här ser du länken till
bilden nu. Du kan ta OK här om besökaren inte ska komma tillbaka till denna sidan mera.

Men har du tex, musiken ligger på denna sidan så vill du kanske ha den kvar i bakgrunden?
Eller om du har din MENY på denna sidan så måste ju besökarna komma tillbaka hit, så här
länkar du då bilden.... Klicka på Målram till höger se bild under

Ny ruta kommer upp, välj här Nytt Fönster Ok och Ok även på nästa ruta för hyperlänk.
Nu är det klart, nu har du en "knapp" som leder vidare på din hemsida.

  hits